jom like facebook DOSM Penang

Wednesday, 1 March 2017

Pembangunan E Atlas Sosial

e-Atlas Sosial merupakan aplikasi secara web based  GIS yang bertujuan untuk memaparkan tema data di pelbagai peringkat geografi bagi memenuhi keperluan pengguna. Dibangunkan oleh Bahagian Perangkaan Penduduk dan Demografi (BPPD) Jabatan Perangkaan Malaysia.

Aplikasi ini dibangunkan berdasarkan 7 tema data utama iaitu;

kependudukan, perangkaan penting, pendapatan isi rumah, guna tenaga, fasiliti kesihatan & pendidikan serta perdagangan edaran.

Aplikasi ini adalah sebahagian daripada inisiatif Jabatan untuk mempelbagaikan kaedah dalam penyampaian statistik kepada masyarakat umum dan selaras dengan usaha Kerajaan untuk mempertingkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat.
Capaian e-Atlas Sosial ini boleh diakses melalui pautan berikut:
http://bit.ly/2lVvg5A 

Sebarang komen atau maklumbalas amat dialu-alukan.

No comments:

Post a Comment