seek solutions not excuses

Wednesday, 12 April 2017

Maksud B40, M40 dan T40

Takrif isi rumah mengikut kumpulan pendapatan yang diguna pakai di Malaysia terbahagi kepada tiga iaitu kumpulan isi rumah berpendapatan 20% tertinggi , pertengahan 40%  dan terendah 40% .
Berdasarkan kepada Penyiasatan Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah (HIES) 2014, kumpulan tersebut ditakrifkan seperti berikut ;

a)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 20% tertinggi (T20) merujuk kepada isi rumah yang                berpendapatan purata bulanan RM8,319.00 dan ke atas.


b)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 40% pertengahan (M40) merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan purata bulanan di antara RM3,860.00 hingga RM8,319.00

c)   Kumpulan isi rumah berpendapatan 40% terendah (B40) merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan purata bulanan di bawah RM3,860.00.  Kumpulan isi rumah B40 juga merangkumi isi rumah miskin yang berpendapatan bulanan kurang daripada pendapatan garis kemiskinan (PGK).  Nilai PGK nasional adalah RM950.00 sebulan.

JAWAPAN YB SENATOR DATO' SRI WAHID B OMAR,MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI PADA MESYUARAT KEDUA,PENGGAL KETIGA,PARLIMEN KETIGA BELAS MENJAWAB SOALAN YB DR AZMAN B ISMAIL (KUALA KEDAH)

*PPPIR 2014

1 comment:

 1. https://drive.google.com/file/d/0B6ut4qmVOTGWMkJvbFpZejBQZWM/view?usp=drivesdk

  Web: almawaddah.info

  Salam


  Kepada:

   

  Redaksi, rektor dan para akademik


  Per: Beberapa Hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang Disembunyikan


  Bagi tujuan kajian dan renungan. Diambil dari web: almawaddah. info

  Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. 


  Daripada Pencinta Islam rahmatan lil Alamin wa afwan

  ReplyDelete